Det er nå endelig klart at Bertel O. Steen overtar importen av Citroen og DS til Norge. Dette skjer ved at de har kjøpt alle aksjene i Citroen Norge as. Bertel o. Steen har som mål å beholde og utvikle dagens Citroen forhandlere og etter hvert øke antallet fra dagens 45 til 60.

Vi i Per Aaland as ser på denne endringen som særdeles positivt for oss og våre kunder. Vi får nå en norsk styrt importør med norsk ledelse som virkelig vil satse for å lykkes med våre fantastiske produkter i Norge. Bertel O. Steen er en seriøs og profesjonell aktør som også har lang erfaring med å handle med PSA (Peugeot og Citroen).

Overtagelsen skjer fra 01.05.2015 og dette blir å regne som en ny tidsalder for Citroen I Norge!

VI GLEDER OSS TIL Å KOMME I GANG.