BERTEL O. STEEN overtar IMPORTEN AV CITROEN TIL NORGE.

Det er nå endelig klart at Bertel O. Steen overtar importen av Citroen og DS til Norge. Dette skjer ved at de har kjøpt alle aksjene i Citroen Norge as. Bertel o. Steen har som mål å beholde og utvikle dagens Citroen forhandlere og etter hvert øke antallet fra dagens 45 til 60.

Vi i Per Aaland as ser på denne endringen som særdeles positivt for oss og våre kunder. Vi får nå en norsk styrt importør med norsk ledelse som virkelig vil satse for å lykkes med våre fantastiske produkter i Norge. Bertel O. Steen er en seriøs og profesjonell aktør som også har lang erfaring med å handle med PSA (Peugeot og Citroen).

Overtagelsen skjer fra 01.05.2015 og dette blir å regne som en ny tidsalder for Citroen I Norge!

VI GLEDER OSS TIL Å KOMME I GANG.


Julie Aaland